nitr064磁力下载

nitr064磁力下载

又按人可以一日无谷,不可以一日无水,水之于人,顾不重欤?若散沙土,水味稍淡。

紫苏或薄荷捣绞浓汁饮,或以干者解鳖毒靛青水灌。从筑宾出内廉阴谷穴,从阴谷上股内后廉横骨穴,从横骨内贯行脊属肾络膀胱也。

暑伤气,故气虚身热为伤暑,所谓壮火食气也。阳陵泉治痹偏风,兼治霍乱转筋疼,承山主针诸痔漏,亦治寒冷转筋灵。

且医者用药,辄尚温补,遂致死亡接踵,百无一生。 从昆仑下行,足跟骨下陷中,拱足取之,仆参穴也。

【注】以上药味各等分,用香油煎药去滓,再下铅粉熬成膏,专贴灸疮。 其合骨也,其荣发也,开窍于二阴。

内容:一、药有畏恶反使,每品下先为标明,令人开卷了然。内容:治喉痹,敷金疮。

Leave a Reply